Fyzioterapie

Individuální terapie bude vždy probíhat dle stavu a potřeb klienta, tak aby bylo dosaženo maximální efektivity a spokojenosti.

Součástí je kineziologické vyšetření a rozbor.

 

Následuje návrh nejlepších možných metod a jejich provedení. Po skončení terapie Vám ukážeme pomocí kineziologického rozboru, jak moc byla terapie úspěšná.

Naším cílem je zajistit vždy maximální spokojenost klientů.

  • Součástí všech našich procedur je zajištění dostatečného množství tekutin, osušek a optimální teploty, aby jste se cítili příjemně.

  • Pro každého klienta rezervujeme dostatečný časový fond před samotným zahájením procedury, ale i po jejím ukončení, protože nám záleží na celkovém zážitku a nemáme rádi, když je nutné pospíchat.